Příští noci už půjdem´ spát

Holly Dunn,Tom Shapiro,Chris Waters/Pavlína Jíšová
Není to vítr z hor to zpívá jiný chór
tu zvláštní píseň o nocích
je touhou spoutaná nečeká do rána
na dlaň co hladí po bocích

Ref.: Příští noci už půjdem´ spát
až ráno zacinká víc se nebudem´ hřát
navštívíš na chvíli příběhy co nám zbyly
příští noci už půjdem´ spát

Jak snadný je se vzdát
a víc si neříkat
co všechno můžem´ spolu zvládnout
naposled nejdi spát
chci celý příběh znát
mít právo s tebou ještě shůry spadnout

Ref.: Příští noci už půjdem´ spát ...Vyšlo na: LP a CD Pavlína Jíšová a Weekend Někdo jiný než jsem já, Reflex Records 1993