Tisíc let

Michal Rőhrich/Přemysl Haas
Jednou až oslavím tisíc let
pochopím možná celej svět
přestanu hledat spásu

Všechny už budu dobře znát
budu jen číst a dlouho spát
ocením tichou krásu

Ref.: Stoupá z mé lodi dým já zvolna letím s ním
houpám se s pěnou na vlnách a ke dnu klesá prach

Jednou až oslavím tisíc let
zazvoním u vás přesně v pět
i vám už bude víc

Přinesu koláč medový
potom všechno vypovím
co nestihla jsem říct

Ref.: Stoupá z mé lodi dým ...


Jednou až oslavím tisíc let
přestanu už se dívat zpět
a každý bude zván

Ucítí potom celý kraj
že na stole čeká horký čaj
a dveře dokořán

Ref.: Stoupá z mé lodi dým ...



Vyšlo na: CD a MC Pavlína Jíšová, Ji-Ho Music 1998